برای درک بیشتر از چله و چله کشی و بافت به مثال زیر توجه کنید.

ما قصد داریم یک شال زمستانی ساده و بدون طرح ببافیم.

  • ابتدا با توجه به زمستانی بودن شال نتیجه می گیریم که پارچه باید از الیاف درشت برای حفظ گرما تشکیل شود.

بنا بر این شماره شانه پایین و درشت بافت ۳ را انتخاب می کنیم.

  • ضخامت و رنگ نخ پارچه خود را مشخص می کنیم.مثلا” نخ سفیدکانوایی که کنار هم آمدن  ۳ رشته از آن تقریبا ۱ سانتیمتر شود یا ضخامت نخ کمی از شیار شانه کوچک تر باشد”
  • عرض پارچه خود را مشخص می کنیم. ” ۱۵ سانتی متر”
  • عرض پارچه به سانتی متر را در شماره شانه ضرب می کنیم تا تعداد تار های چله پارچه مشخص شود.

 

  • متراژ طولی پارچه را مشخص می کنیم. ” ۵/۱ متر”

warping1
حالا می دانیم که باید:یک توپ یا کلاف نخ کانوایی سفید رنگ را به متراژ ۵/۱ متر و به تعداد ۴۵ بار کنار یکدیگر قرار دهیم.

ازتک تیرک بالا و سمت چپ دستگاه چله کشی شروع می کنیم.(سر چله)

نخ را به دور آن گره زده و اضافه نخ بوجود آمده از گره را با قیچی می بریم.

همان طور که گفته شد دو تیرک نزدیک به هم بالای دستگاه وظیفه دارند که به کمک آنها ، نخ ها به صورت یک در میان و منفصل از هم درآیند.

به این منظور بعد از گره زدن نخ به تک تیرک،آن را به سمت راست می کشیم.در صورتی که کشش نخ را حفط می کنیم آن را ابتدا از روی تیرک دومی و سپس از زیر تیرک سوم رد می کنیم.

(به صورت زیک زاگ).

  • در تمامی لحظات چله کشی نباید کشش نخ از بین برود و شل شود.

نخی که از زیر تیرک سوم رد کرده ایم را به سمت راست کشیده و از روی تک تیرک چهارم که وظیفه هدایت نخ ها را به عهده دارد رد می کنیم.

تیرک هایی که در قسمت کناری هستند وظیفه افزایش متراژ چله را به عهده دارند.

به صورتی که هر چه طول چله بیشتر باشد متراژ نخ به سبب گذشتن از تعداد بیشتر تیرک ها به

صورت زیگ زاگ افزایش پیدا می کند.

حالا با توجه به متراژ ۵/۱ متر مد نظر ما دیگر لازم نیست این حرکت زیک زاگی انجام پذیرد و طول چله

افزایش پیدا کند.

به همین سبب بعد از گذراندن نخ از روی تک تیرک چهارم نخ را کشیده و از روی تمام تیرک های

کناری سمت راست می گذرانیم.

سپس نخ را به ترتیب از زیر،زیر،رو،رو می گذرانیم.در قسمت آخر که از روی تک تیرک انتهای چله

گذراندیم نخ را دور تیرک چرخانده و با توجه به این که تیرک های پایین وظیفه منفصل نگه داشتن نخ

شماره شانه که در اینجا عدد ۳ می باشد را دارند و ۳ رشته نخ باید به ترتیب روی هر یک از دو

تیرک نزدیک به هم کنار یکدیگر قرار بگیرد.

دوباره به ترتیب از رو،زیر،زیر،رو،رو تیرک ها می گذرانیم.

در اینجا بیشتر متوجه می شوید که نخ همیشه به یک شکل از تیرک های هدایت کننده و تیرک

های کناری می گذرد.

بعد از گذراندن نخ از روی تیرک هدایت کننده بالا این بار نخ را به ترتیب از رو،زیر،زیر می گذرانیم.

با این عمل متوجه می شویدکه نخ ها چگونه به صورت یک در میان از هم منفصل می شوند.

حالا نخی که از زیر تک تیرک گذشته و دور آن چرخیده را به ترتیب از رو و زیر و خلاف دفعه قبل می گذرانیم.

بعد از گذراندن نخ و رسیدن به تیرک هدایت کننده پایین برای آخربن بار به همان شکل و برای ۳ تایی شدن نخ ها به صورت زیر،رو،رو می گذرانیم.

اما این بار بعد از گذراندن نخ از بالای تک تیرک و چرخش دورخلاف دفعه قبل آن از زیر تیرک دوم و روی تیرک سوم می گذرانیم،تا همان طور که گفتیم نخ ها طبق شانه به صورت ۳ تایی جدا از هم دربیایند.

با این حال :

حرکت نخ ها در بالا به صورت یک در میان خلاف هم و حرکت نخ ها در پایین به صورت ۳ نخ ۳ نخ خلاف یکدیگر تا اتمام ۴۵ رشته نخ تکرا می شود.

رشته نخ شماره ۴۵ هم به تک تیرک گره خورده و با این کار عملیات چله کشی پایان می پذیرد.

پاسخ دهید

بازدید کننده محترم

گروه سوماک از خرداد ماه تولید خود را متوقف کرده و قیمت های سایت بروزرسانی نشده است.

اطلاع رسانی بعدی ابتدای بهمن ماه.

لطفا سفارشی ثبت نفرمایید.