آثاری که در این بخش مشاهده میکنید نمونه بافته هایی است که در موزه آستان حضرت معصومه در شهر مقدس قم نگهداری میشود.این آثار متعلق به دوره های مختلف است که بیشتر آنها مربوط به دوره قاجار است .

پاسخ دهید

بازدید کننده محترم

قیمت های سایت در حال به روزرسانی است.

لطفا سفارشی ثبت نفرمایید.