در باره سوماک

shal

گروه فنی و نساجی سنتی سوماک با سابقه ای ۳۰ ساله،طراح و تولید کننده دستگاه های نساجی سنتی  و لوازم جانبی و وسایل مورد استفاده بافندگان و هنرجویان فعال در حوزه بافت پارچه می باشد.

از جمله اهداف این گروه نوآوری و خلاقیت در ساخت دستگاه های بافت پارچه و ارتقاع کیفیت در ساخت دستگاه هایی که سهولت در بافت و بافندگی پارچه های دستی و سنتی را فراهم می سازد می باشد.

بازدید کننده محترم

گروه سوماک از خرداد ماه نود و نه حداقل به مدت سه ماه تولید خود را متوقف کرده و سفارشی نمی پذیرد.