در رنگرزی سه عامل مهم است آن سه عامل چیست؟
۱-رنگ-۲-پارچه-۳-واسطه ای که سبب جذب پارچه و رنگ به یکدیگر می شود.
یکی از ارزان ترین حلال ها، در رنگرزی ، کدام است؟
آب.
عوامل موثر در رنگرزی چیست؟
۱-نوع و ساختمان فیزیکی الیاف-۲-نوع ماشینی که برای رنگ کردن الیاف به کار برده می شود-۳-مقدار حرکت محلول رنگ در الیاف یا کششی که بین مولکول های رنگ و الیاف وجود داردو باعث جذب این دو به یکدیگر می شود.
ثبات کننده ها چه کاربردی دارند؟
ثبات ها واسطه ای می باشند که سبب نفوذ رنگ در الیاف می گردد . تجزیه آن باعث ترکیب مواد شیمیایی الیاف و مولکول های رنگ می شود.
برای ثبت رنگها بر روی پارچه پشمی از چه موادی استفاده می کنند؟
از سولفات آمونیوم استفاده می کنند.
ثبات های آلی را نام ببرید؟
تانن یا جوهر مازو، آلبومین.
ثبات های معدنی را نام ببرید؟
نمک های آهن، کرم، آلومینیوم، اتان، مس.
انتخاب ثابت کننده ها بستگی به چه موادی است؟
انتخاب مواد ثابت کننده بستگی به رنگ و جنس الیاف پارچه دارد .
در مورد پارچه های ابریشمی روشن چه نکته ای رعایت می شود. چرا؟
از مصرف ثبات ها خودداری می گردد، زیرا استعمال آنهارنگ ابریشم را کدر می سازد.
برای پارچه های رنگی از چه موادی برای ثبت رنگ ها استفاده می شود؟

rangrazi5

الیاف پشم چگونه رنگ آمیزی می شود؟
ابتدا الیاف را در سبد های مشبک گذاشته و سپس در داخل خم رنگرزی یا حمام رنگ قرار می دهند. رنگ به وسیله لوله ای محوری و مشبک وارد حمام رنگ می شود و پس از نفوذ در سبد مشبک و پر شدن حمام رنگ از طریق لوله دیگری خارج می گردد. جریان رنگ بین لوله ها و خم رنگرزی به وسیله یک پمپ حرکت دورانی دارد ، الیاف پشم را اکثراً قبل از ریسندگی و بافندگی رنگ می کنند تا از نمدی شدن آن جلوگیری به عمل آید.
رنگرزی قرقره های نخ چگونه انجام می گیرد؟
طریقه دسته ای،طریقه لوله مشبک.
رنگرزی کلاف نخ چگونه انجام می گیرد؟
کلاف های نخ بر روی پایه ای متحرک (مانند کلاف پیچ)در داخل خم رنگرزی قرار می دهند. خم رنگرزی را حرارت داده ، بدین ترتیب رنگ بر تمام سطح نخ قرار می گیرد.
شستشوی کالای نساجی پس از رنگرزی با چه موادی انجام می گیرد؟
با صابون یا مواد قلیایی دیگر انجام می شود.
خشک کردن کالای نساجی چگونه انجام می گیرد؟
در معرض هوا قرار دادن آن یا عبور از روی غلتک های داغ انجام می گیرد.
منظور از یکنواخت بودن رنگ یعنی چه؟
رنگرزی پارچه باید به طور یکنواخت بر روی تمام سطح پارچه اعمال می گردد.
عملیاتی که در یکنواخت کردن رنگ بر روی پارچه موثر است چیست؟
۱-سفیدگری یا شستشو-۲-شرایط رنگرزی.
در شستشوی خانگی الیاف چه نکاتی باید رعایت شود؟
استفاده از محلول صابون یا مواد قلیایی دیگر ۵ گرم در لیتر، حرارت حمام شستشو ۴۰ درجه سانتیگراد، مدت عملیات ۲۵ تا ۳۰ دقیقه.
برای استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسید کردن الیاف چگونه عمل می کنیم؟
در صورتی که پارچه ای بتواند شرایط سفید کردن را تحمل کند مانند پارچه های کتانی و نخی از محلول زیر می توان استفاده کرد.
به طور کلی چند نوع استحکام بخشیدن به کالای نساجی وجود دارد؟
۱-شستشوی خانگی-۲-استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسیده کردن-۳-استحکام در مقابل آب دریا -۴-استحکام در مقابل کلر-۵-استحکام در مقابل مواد خشکشویی-۶-استحکام در مقابل حرارت اتو-۷-استحکام در مقابل سائیدگی-۸-استحکام در مقابل نور-۹-استحکام در مقابل عرق بدن .

پاسخ دهید

بازدید کننده محترم

گروه سوماک از خرداد ماه تولید خود را متوقف کرده و قیمت های سایت بروزرسانی نشده است.

اطلاع رسانی بعدی ابتدای بهمن ماه.

لطفا سفارشی ثبت نفرمایید.