محصولات

پیش فرض
  9

   حالت نمایش: Grid List

   1 از 4

   • mikhestan3
    mikhestan1
    نمایش سریع
    تنظیم کردن چله با قرار دادن دسته نخ های چله (بسته به شماره شانه) با فاصله هر میخ به مقدار 1 سانتی متر برای مرحله انتقال چله روی غلطک عقب ابعاد: 2x3x75 سانتی متر
   • mikhestan3
    mikhestan1
    نمایش سریع
    تنظیم کردن چله با قرار دادن دسته نخ های چله (بسته به شماره شانه) با فاصله هر میخ به مقدار 1 سانتی متر برای مرحله انتقال چله روی غلطک عقب ابعاد: 2x3x102 سانتی متر
   • mikhestan3
    mikhestan1
    نمایش سریع
    تنظیم کردن چله با قرار دادن دسته نخ های چله (بسته به شماره شانه) با فاصله هر میخ به مقدار 1 سانتی متر برای مرحله انتقال چله روی غلطک عقب
   • jodakonande2
    jodakonande1
    نمایش سریع
    چوب برای قرار دادن درون دهنه چله در زمان انتقال کامل آن روی دستگاه بافت ابعاد: 1x2x60 سانتی متر
   • jodakonande2
    jodakonande1
    نمایش سریع
    چوب برای قرار دادن درون دهنه چله در زمان انتقال کامل آن روی دستگاه بافت ابعاد: 1x2x90 سانتی متر
   • jodakonande2
    jodakonande1
    نمایش سریع
    چوب برای قرار دادن درون دهنه چله در زمان انتقال کامل آن روی دستگاه بافت ابعاد: 1x2x50 سانتی متر
   • ناموجود
    M4
    M4-2
    نمایش سریع

    دستگاه پدال پایی نیز دارای همان ساختار دستگاه های رومیزی است با این تفاوت که پدال ها به وسیله پا منجر به جابجایی ورد های دستگاه می شوند.انتقال نیرو در دستگاه های قدیمی بوسیله نخ و قرقره و در دستگاه های جدید با جک های تعبیه شده در زبردستگاه انجام می پذیرد.

    2.600.000 تومان
    ویژگی های محصول
   • Featured
    SOON1
    P8-new
    نمایش سریع

    دستگاه پدال پایی نیز دارای همان ساختار دستگاه های رومیزی است با این تفاوت که پدال ها به وسیله پا وظیفه جابجایی ورد های دستگاه را به عهده دارند.انتقال نیرو در دستگاه های قدیمی بوسیله نخ و قرقره و در دستگاه های جدید با جک های تعبیه شده در زبردستگاه انجام می پذیرد.

    5.000.000 تومان
    افزودن به سبد خرید
   • pedalpaee4v
    P4
    نمایش سریع

    دستگاه پدال پایی نیز دارای همان ساختار دستگاه های رومیزی است با این تفاوت که پدال ها به وسیله پا منجر به جابجایی ورد های دستگاه می شوند.انتقال نیرو در دستگاه های قدیمی بوسیله نخ و قرقره و در دستگاه های جدید با جک های تعبیه شده در زبردستگاه انجام می پذیرد.

    3.500.000 تومان
    افزودن به سبد خرید

   1 از 4